RT Ximenia - шаблон joomla Оригами

دانشجویان زیر هر چه سریعتر به امور شهریه مراجعه نمایند.

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی
1 رضا گمری
2 سمیه حاتم نژاد
3 محمدمهدی کمایی زاده
4 رضا مولایی بیرگانی
5 احمد حاج نوروزی
6 ابراهیم حامدی
7 حسن میاحی
8 حمزه عبدولی
9 رضا رستم زاده
10 نوروز خرم دل
11 هادی خضیری
12 محمد اشوری فر
13 کریم مجدم
14 مهدی ناصری امین
15 ارمین سماله
16 احمد زرگانی
17 حسن وهابی سلامات
18 هادی کاهیرده
19 محمد دلفی
20 حسین حاجی پور
21 علی فرهمندپور
22 نیما لطیفی
23 صدیقه بوعذار
24 هادی جهرمی رجبی
25 نرجس حسینی پور
26 یوسف زنگنه
27 علی غفوری بابااحمدی
28 محراب حیدری
29 مهدی نژادی سلامی
30 ابراهیم میراب نژاد
31 فرخ محمدرضائی
32 عاشور دورقی
33 علی اکبر چادرباف
34 محمدرضا نوری زوردگانی
35 قادر نبهانی
36 ابراهیم هاشمی
37 امیر شعیبی
38 سیدمهدی مرعشی تبار
39 مهدی مکوندی
40 میلاد صلیح
41 علی باوی
42 فاطمه بهوند
43 میثم فریسی
44 جاسم بیت جادر
45 هامون نوروزی
46 حسین شحیتاوی
47 یوسف ایسپره
48 صادق رییسی تخته چوبی
49 حسین خرمی
50 عادل صلیح
51 پیمان علمی
52 حسنعلی محبی نورالدین وند
53 کوروش خدادادی
54 محمدحسین شحیطاط
55 مصطفی چنانی
56 پیمان جعفری دهداری
57 علی خالدی
58 بهروز یاقوتی
59 محمد علوی پورجلیعه
60 سیدمحمد موسوی
61 رضا عباده عاشوری
62 مصدق کرمی مکوند
63 علی کعبی پور
64 عزیز سعدونی
65 رسول ابوشاوردی
66 پیام یوسفی
67 میثاق خسروی اسمعیلی
68 سیدعباس فاضلی
69 علی جامعی
70 حمید حاج مالی
71 احمد الهایی
72 مهدی عباسی
73 زهرا بهارلوئی
74 دانیال صباغیان
75 فاطمه برون
76 امل ربیحات
77 علی ظاهری عبده وند
78 پوریا سلطانی
79 محمد دورقی
80 امین پشتوان
81 مجتبی قنبری زاده
82 اسد باوی
83 حسن غابشی
84 توفیق بن گریز
85 محمد سرلک
86 سجاد خدابخشی سورشجانی
87 محمد جعفری
88 عبدالمجید صنگور
89 کامیار کریمی نورالدین وند
90 اسمعیل زبیدی
91 احمد حمیدی
92 رحیم زایری
93 حسین قاضی زاده
94 میلاد مکوندی
95 محسن باقری
96 مهرشاد صالح پورسولگانی
97 میلاد نریمیسا
98 مرتضی اکبرزاده
99 مهدی اسدی
100 ارزو شیرپی
101 عرفان عزیزپورهفشجانی
102 ارش مظفری وانانی
103 حامد شجری
104 کوثر رستگاری جو
105 سیدمرتضی موسوی پور
106 محمدامین مزرعه فرد
107 علی دوای
108 مجید پیروند
109 امیرمحمد شجیرات
110 میثم صفرپورلشکرگاه
111 منوچهر آریافر
112 علی عنافجه
113 محمد لرکیان
114 محمدعلی شیرانی سرمازه
115 مرتضی طهماسبی هندری
116 علیرضا امینی
117 مهدی باوی
118 سیدمحمدحکیم مولحی
119 پرویز محمدحسینی بابادی
120 محسن حاتم نژاد
121 حسین سلطانی علاسوند
122 محمد پژوهان فر
123 محمدرضا سیستانی
124 محمود فرحانی
125 ارمان نعمت زاده
126 رضا فرهادی نیا
127 امین باورسایی
128 فرزاد بخشی زاد
129 سیما سلطان ابراهیمی
130 فروتن فدایی
131 مجاهد محمدپور
132 محمدرضا شهابی
133 دانیال ایمانی پور
134 حمید زیدوند
135 علی سعیدنیا
136 رضا چقاخورسبزواری
137 ولید خلفی
138 فاطمه البوشهبازی
139 ایمان حاصل فروش
140 میلاد ملک
141 سیداسماعیل نوری
142 عباس عفراوی
143 حسین کلاه کج
144 رحیم سعیدی
145 محمدرضا امیدفر
146 سیده مریم یاوری موسوی
147 علی کعبی
148 امید روستایی
149 مهدی عماره
150 احمد لفته بغلانی
151 محمدعلی سلامات
152 عبدالحسین سواری
153 سجاد چراغی مرداسی
154 سجاد عباسی اصل
155 سجاد محمدوندهلیله
156 سارا اسدی
157 سینا کیانپور راکی
158 صادق علی پور
159 خدیجه حیدری
160 سیدنصرالله میرمحمدی
161 قاسم غزلی
162 حمید میرکریمی
163 غلامرضا محمودی نیا
164 یوسف پورشدی
165 مهدی عموری
166 محمدحسین حرب باوی
167 حسین حمیدی
168 امین حاجی پور
169 عباس شجیراتی
170 مصطفی بداوی
171 غلام شیخ رباط
172 سلمان باقری کاه کش
173 سیدمحمدجعفر موسوی عبداله نژاد
174 عارف علوی
175 فرید غیبی
176 فرید غیبی
177 جاسم سیاحی
178 خلیل هاشمی
179 رضا چلداوی
180 مجید جوادی
181 یونس ناصری کریموند
182 حسین چهارلنگ
183 سیدطاهر فواضلی
184 سیدامین صالحی اوروزکی
185 احمدرضا نوذرپور
186 حسین بارونی زاده
187 عاطفه کعب عمیر
188 آرمین پیوسته گر
189 مجید عسکری
190 مجید مهمدی کرتلایی
191 علی ماهوری
192 محمدهادی عاشوری
193 محمد فریسات
194 حسین حاجی پور
195 علی هواشمی
196 امین جلیلی فرد
197 سیدپوریا صالحی یگائی