RT Ximenia - шаблон joomla Оригами

ایام حضور استاد راهنما برای تایید فرمهای کارورزی و پروژه

دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی اخذ نموده اند جهت تایید استاد راهنما تا تاریخ 96/2/15 مهلت دارند به اساتید مربوط در روزهای مشخص شده مراجعه نمایند:

ایام حضور استاد در مرکز

ساعت

روز

نام استاد

10

پنج شنبه

جوادی نسب

15

یکشنبه و سه شنبه

امیری

14

سه شنبه

حسینی زارع

10

جمعه

عسکری

9

سه شنبه

حمزوی

11

دوشنبه

بهجت

16

پنج شنبه

عبدلی

11

جمعه

14

پنج شنبه

موالی زاده

10

چهارشنبه

احمدی

16

سه شنبه

جهانگیری راد

16

یکشنبه

سعیدی نیا

10

جمعه

16

دوشنبه

سیاه پوش

15

چهارشنبه

صفاری

10

پنج شنبه

14

یکشنبه

کریمی نسب

9

پنج شنبه

14

شنبه

براتی

16

یکشنبه

کلورزی

10

جمعه

مرادی نوروزی

18

شنبه

 

 

منشور

18

یکشنبه

17

دوشنبه

17

چهارشنبه

15

پنج شنبه

9

جمعه

درستان

10

پنج شنبه

علاقه بندزاده

14

چهارشنبه

بنی هاشمی

15

چهارشنبه

پیغان

10

پنج شنبه

10

پنج شنبه

بروسان

11

جمعه

محمدی منش

12

شنبه

 

فتوحی

12

یکشنبه

12

جمعه